Voor het Lyceum is de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen erg belangrijk. De kunstvakken bij de opleiding kunst krijg je van docenten die zelf beeldend kunstenaar of vormgever zijn. Binnen de opleidingen wetenschap en ondernemen werken we samen met universiteiten en hogescholen waar we workshops en lezingen volgen.

Op Het Lyceum Rotterdam krijgen leerlingen elke week, naast alle ‘gewone’ vakken, zeven lesuren kunstvakken, natuurwetenschappelijke vakken of vakken gericht op ondernemen aangeboden. In de onderbouw (eerste drie jaar) is het jaar verdeeld in drie periodes. Binnen alle drie de opleidingen wordt per periode met een thema gewerkt.

Elke leerling van Het Lyceum Rotterdam maakt in de loop van de derde klas een keuze uit een viertal profielen. Deze profielen zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek, en Natuur en Gezondheid. Het Lyceum Rotterdam gelooft in creativiteit. Daarom heb je de mogelijkheid binnen alle keuzeprofielen het eindexamenvak Kunst en Kunstgeschiedenis te kiezen.

Een keuzeprofiel bestaat uit drie delen. Er is een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is, met daarin de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Daarnaast is er een profieldeel met vakken die kenmerkend zijn voor dat profiel. Tenslotte is er een vrije ruimte. Daarin kies je vakken en projecten die te maken hebben met de richting die je gekozen hebt: kunst, wetenschap of ondernemen. 

De richting ondernemen is de link met dit Choco Boosters Project. Begin december 2018 werd er een link gelegd tussen Johan xyz en Rudolph Regter. Beide maakte een vliegende start voor samenwerking en op dinsdag de 18e december zullen de leerlingen van Het Lyceum te gast zijn op de hogeschool en we een start maken met een project. Ook een klas van het 1e jaar van de richting Global zal daar bij betrokken worden.

Ondernemen. Heb jij lef?

Dit is wat de website van het Lyceum schrijft:

Ondernemen staat bij ons voor je eigen kwaliteiten, talenten en competenties leren kennen en inzetten. Dit alles met de ondernemer – in spé – als uitgangspunt.

In het eerste jaar ontwikkel je vooral je communicatieve vaardigheden door veel te presenteren. Vervolgens leer je jezelf kennen in verschillende ondernemersprojecten waarbij je sterke punten en je ontwikkelpunten naar voren komen. Het tweede jaar zal je je competenties verder ontwikkelen en krijg je meteen de kans deze in de praktijk te brengen tijdens schoolprojecten. Tenslotte zal je je eigen project moeten opzetten waarbij je zelf het budget en begroting bepaalt. Uiteraard richt je je ook op de economische vakken.

Het programma van de opleiding ondernemen is verdeeld in drie fasen.

Leerjaar 1: De propedeusefase – ‘Exploring business’
Je maakt op speelse en aantrekkelijke wijze kennis met het brede perspectief van business. De kennismakingsfase wordt afgesloten met de zogenaamde ‘leerlingproef’ waarmee het ‘Exploring business’-certificaat verkregen wordt.

Leerjaar 2 en 3: De undergraduate fase – ‘Business basics’
Je maakt je de basisprincipes van business en ondernemen eigen en sluit deze fase af met de zogenaamde ‘gezelproef’ door een eigen minionderneming op te starten en hiermee een ‘Business basics’-certificaat te verwerven.

Leerjaar 4-6: De graduate fase – ‘Young Entrepeneurs’
Je verdiept jouw vaardigheden en kennis van business en bent in staat integrale ondernemingsvraagstukken op te lossen. Met het schrijven en presenteren van een toekomstgericht ondernemingsplan, waarin je tevens reflecteert op je eigen persoonlijke en professionele groei, wordt de ‘meesterproef’ afgelegd. Hiermee is de ‘gezelperiode’ afgesloten en verkrijg je het ‘Business Young Entrepeneurs’-certificaat.